ความหมายคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดการกับข้อมูลหรือข้อมูล มันมีความสามารถในการจัดเก็บดึงและประมวลผลข้อมูล คุณอาจรู้อยู่แล้วว่าคุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์เอกสารส่งอีเมลเล่นเกมและท่องเว็บ คุณยังสามารถใช้เพื่อแก้ไขหรือสร้างสเปรดชีตงานนำเสนอและแม้แต่วิดีโอ